Vrei să afli pe Hristos ?

Era un om, care s-a hotărât să stea în slujba „celui mai tare"...
A mers, aşadar, şi s-a pus în slujba primarului din sat. Dar după puţin, a aflat că primarul stă la ordinele prefectului. A aflat însă că şi acesta ştie de poruncile ministrului. A mers şi i-a slujit acestuia. Dar nu după multă vreme, a aflat că peste ministru, mai mare este împăratul. A purces la el, şi s-a pus în slujba lui, ca fiind cel mal tare decât toţi.
Dar într-o zi, omul a auzit din gura împăratului că şi acesta se teme de diavol şi de puterea lui.
Atunci, omul nostru s-a lăsat de slujba împăratului şi căutând pe diavol, s-a făcut lui slugă.
Într-o zi însă, omul a auzit pe diavol zicând:
-Ce tare aş fi eu, dacă, n-ar fi Iisus Hristos !
Aflând aceasta, omul s-a gândit să se pună în slujba lui Hristos. A început aşadar să-L caute...
Şi pe când mergea pe cale, iată că a întâlnit pe un bătrân, care i-a zis:
-Vrei să afli pe Hristos ? Haide cu mine.
Şi l-a dus în casa văduvei, - în sălaşurile orfanilor, în spitale, în închisori – şi arătându-i pe cei ce sufereau, i-a zis:
-De vei sluji acestora, lui Hristos vei sluji…
Şi de atunci omul acesta a aflat „pe cel mai tare” şi a rămas pentru totdeauna în slujba Lui. Slujba Invierii Carti de cult
33,75 RON 45,00 RON valabil pana la 27 dec.
 

Comentarii

Articole similare

De ce te dai bătut?
De ce te dai bătut?
Fiul meu preaiubit, sufletul meu! De ce te laşi cuprins de întristare? De ce deznădăjduieşti? De ce te dai bătut? Aşa de uşor părăseşti tu lupta? Dumnezeu a îngăduit demonilor să te cearnă puţin,...