Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Proroc Ilie. Figura sa marchează în mod profund istoria biblică. După Moise, Avraam şi David, el este personajul Vechiului Testament cel mai des citat în scrierile creştine patristice.

Pentru rolul lor special în istoria mântuirii, numai două dintre personalităţile Vechiului Testament sunt cinstite de Biserică prin sărbătoare cu prăznuire: Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, înaintemergătorul Domnului, şi Sfântul Proroc Ilie, înaintemergătorul celei de a doua veniri a Domnului. Biserica vede în prorocul Ilie un model al postului de patruzeci de zile. Prezenţa sa alături de Moise la Schimbarea la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor, înălţarea sa la cer, prefigurare a Înălţării lui Hristos, dimensiunea sa ascetică sunt puse îndeosebi în valoare în cultul bizantin: `Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăraților nelegiuiți, strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu Atotții­torul, cu sfințenia vieții și a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri și vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, laudă îți aducem ție, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare îndrăzneală către Domnul, slobozește-ne pe noi din toate nevoile și necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ți cântăm: Bucură-te, Ilie, mărite proroc și îna­intemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!”

Sfântul Proroc Ilie s-a născut în Tesva Galaadului (de unde numele de Tesviteanul), într-o familie evlavioasă şi credincioasă unicului Dumnezeu. Tradiţia apocrifă relatează că era din tribul lui Aaron şi că tatăl său, Sovah, a văzut la naşterea lui îngerii Domnului înfăşurându-l în flăcări de foc şi hrănindu-l cu văpaie. Toată viaţa, Sfântul Ilie a fost mistuit de focul dragostei, al slujirii şi de râvna pentru cinstirea adevăratului Dumnezeu. El a trăit în veacul al IX-lea, în timpul regilor din dinas­tia Omri a regatului Israel: Ahab (871-852 î.Hr.) şi Ohozia (852-851 î.Hr.) şi a fost înălţat la cer de Domnul în timpul regelui ­Ioram.

Sfântul Ilie era o persoană cu o înflăcărare cu adevărat divină. Puterea şi semnificaţia tulburătoare a faptelor sale vin din perfecta lor adaptare la cerinţele Domnului. De aceea, el este model pentru noi toţi în ceea ce priveşte împlinirea voii divine şi în păstrarea nealterată a adevăratei credinţe.

Sursa Ziarul Lumina {% display_products limit = "15" columns = "5" type="list" category_name_list="Teologie %

Comentarii