„Nu există dovadă mai mare de iubire faţă de un om decât a-l prinde în rugăciunea ta!”

Ortodocșii cred că Dumnezeu a făcut omul după Chipul şi Asemănarea Lui, adică El a pus ceva în noi, ceva care ne face diferiți de animale. A pus în noi Însușirile Sale şi ne cheamă să le cultivăm, astfel încât să devenim asemenea Lui. Îndumnezeirea omului este toată bogăția Ortodoxiei. Iisus este Omul Suprem care a devenit Dumnezeu. Deși era Dumnezeu, s-a smerit atât de mult încât a încăput într-un om, s-a ascuns într-un om care a trecut prin tot procesul dezvoltării sprirituale. El anticipează viitorul nostru. El înviază din morți şi trupul Lui este atât de perfect, încât este eliberat de toate constrângerile materiale.

Puneți dumneavoastră alături de această chemare, de această Înălțime la care ne cheamă El – Îndumnezeirea – o zi din viata noastră, zbaterile noastre de zi cu zi şi veţi realiza cam pe unde ne aflăm și la ce renunțăm. E o contradicție atât de uriașă...

Aici se vede puterea făpturii întunecate asupra minții noastre. Aici se vede cum strâmbă mintea noastră şi o întoarce făcându-l pe om să creadă în tot felul de concepții despre viață, în tot felul de filosofii, horoscoape, zodii ş.a.m.d.

Dragostea Lui se face dragostea noastră! Nimic nu ne aseamănă cu Dumnezeu mai mult decât dragostea, după cum Apostolul Pavel o spune: „Dragostea nu cade niciodată!”. Când doi monahi se întâlnesc, se salută într-un mod minunat: „Roagă-te pentru mine!”. Altfel spus: Forțează un pic inima ta să mai primească în ea un om, căci cu fiecare om pentru care te rogi, te asemeni lui Dumnezeu mai mult.

Aşteptăm de la oameni dovezi de iubire, avem mari pretenţii şi ne întristăm profund când ni se pare că omul nu ne arată, prin cuvinte sau daruri, iubirea lui, însă vreau tare mult să puneţi în inima dumneavoastră cuvântul acesta: „Nu există dovadă mai mare de iubire faţă de un om decât a-l prinde în rugăciunea ta!”.

Pr. Visarion Alexa


 {% display_products limit = "15" columns = "5" type="list" category_name_list="Teologie %

Comentarii