Neputința este ceea ce distruge pe om...

Odată cu începerea școlii, disperarea părinților care își văd copiii întegimentați într-un sistem experimental absurd atinge cote maxime. Imposibilitatea de a interveni în vreun fel instalează în inimi neputința. Neputința este ceea ce distruge pe om. Conștiința propriei neputințe slăbește duhul. Puținătatea duhului, cum o numesc Sfinții Părinți, face orice lucrare imposibilă.

Atunci cînd ne pomenim într-o situație imposibilă, iar astfel de situații apar în viața fiecăruia, cel mai important este să ne punem inima într-o poziție de minimă suferință. Măcinarea și revolta lăuntrică nu rezolvă problema. Punerea inimii în poziția de minimă suferință este un exercițiu ascetic pe care îl realizăm prin răbdare și credință. Credința că ceea ce la oameni nu este cu putință, la Dumnezeu este cu putință. Dacă Dumnezeu a scos pe izraileni din robia egipteană, poate să scoată pe oricine din orice situație. Pe unii i-a scos din groapa cu lei, pe alții din flăcările cuptorului.

În situația creată există doar două posibilități: 1. dai foc la școală, parlament, guvern și smurd sau 2. te pui în poziție de supraviețuitor și faci minimul de greșeli, păstrînd puterile pentru un drum lung și istovitor din care să ieși întreg. În astfel de situații cel mai important este ca toți să gîndim la fel - gîndirea este ultima redută pe care nu o poate escalada diavolul. Dacă ne păzim mintea, restul le face Dumnezeu pentru noi. Un duh puternic poate să răstoarne lumea.

Atrageți-L pe Dumnezeu în lume. Împrieteniți-vă cu sfinții care, în situații mult mai grele, au răsturnat și schimbat imperii. Nu sîntem deloc singuri. Cerul e mai mare decît pămîntul. Și dacă cerul nu ar lumina, pămîntul nici nu s-ar vedea.

Pace tuturor.

Pr. Savatie Baștovoi {% display_products limit = "15" columns = "5" type="list" category_name_list="Teologie %

Comentarii