NEBUN PENTRU HRISTOS AUTOBIOGRAFIE DUHOVNICEASCĂ - SCRIERI 1 Parinti duhovnicesti
"M-ați făcut să devin nebun, ca să mă laud singur și să propovăduiesc ce-am suferit pentru Dumnezeul meu, în timp ce voi mă huliți și mă considerați ca o ciumă. Dar eu mă laud întru dureri și...
50,00 RON
ANTIHRISTUL - SCRIERI 19 Parinti duhovnicesti
Te demasc în faţă, antihristule, pentru că măcar aşa te vei pocăi sau măcar nu vei mai înşela şi pe alţii, nici nu vei aduce atâta prăpăd şi furtună în cosmos, contradicţii şi erori şi discordii şi...
12,00 RON
CUVINTE CEREŞTI 1 - SCRIERI 3 (Editie 2022) Parinti duhovnicesti
Mecanismul teofanic este astfel: Hristos vorbeşte îngerilor. Îngerul vorbeşte către suflet, în timp ce trupul este ca mort în amorţirea levitaţiei mistice: "Când L-am văzut pe Dumnezeu, am căzut la...
30,00 RON
CUVINTE CEREŞTI 3 - SCRIERI 20 Parinti duhovnicesti
Ieromonah Nil Dorobantu - Scrieri 20 - Cuvinte cereşti 3
10,00 RON
TÂLCUIRI LA TATĂL NOSTRU ŞI PSALMUL 50 - SCRIERI 11 Parinti duhovnicesti
Tatăl este numai Dumnezeu, ca Stăpân, Creator, Bnefăcător, Apărător, Puternic etc, iar noi suntem fiii Săi prin har şi prin împărtăşire. Harul e teofania, iar împărtăşirea e Sfânta Euharistie. Deci,...
14,00 RON
CUVINTE CEREŞTI 2 -SCRIERI 8 Parinti duhovnicesti
"Mecanismul teofanic este astfel: Hristos vorbeşte îngerilor. Îngerul vorbeşte către suflet, în timp ce trupul este ca mort în amorţeala levitaţiei mistice: "Când L-am văzut pe Dumnezeu, am căzut la...
18,00 RON
APOCALIPSA VOL 1 - SCRIERI 23 Parinti duhovnicesti
„Ferească Dumnezeu! Noi nu suntem contra Sfintei Biserici, a ierarhiei Ortodoxiei, a clerului etc, ci contra lui satana care se ascunde sub sutană! Cercetați duhurile, zice Hristos, nu trupuri,...
50,00 RON
PSIHOLOGIA - SCRIERI 26 Parinti duhovnicesti
„Hristos vorbește prin sufletul cel nemuritor, prin dinamismul trupului întărit cu Duh Sfânt stăpânitor. Dar nu puteți explica nici cine a ajutat la pronunția corectă a cuvintelor primului om, copil,...
35,00 RON
MISTICA. EDIŢIA A DOUA, REVIZUITĂ - SCRIERI 2 Parinti duhovnicesti
"Mistica este legea iubirii, scrisă de voia lui Hristos Însuși în inimi, este lepădarea de noi înșine, jugul ușor dulce, supunerea față de voința divină. Ca să ajungem la înălțimea perfecțiunii,...
21,00 RON
APOCALIPSA VOL 2 - SCRIERI 24 Parinti duhovnicesti
"Se poate o mai mare profanare, simonie şi ierosilie? Cu ce drept faceţi aceasta? Dar voi, capitaliştilor ierarhi, apostaţi, simoniaci, iconoclaşti, care aţi făcut să curgă sângele profeţilor, al...
50,00 RON
DUMNEZEU ÎN NATURĂ - SCRIERI 9 Parinti duhovnicesti
Ştiinţa care a decis să declare singură că nu ştie pe Hristos, n-are drept să se mai numească ştiinţă, ci ignoranţă, agnosticism sau prostie vanitoasă, mai ales dacă-şi arogă şi prioritate. Ce...
32,00 RON
Profetii - SCRIERI 33 Parinti duhovnicesti
Veți cădea voi, babiloanelor moderne și toate chipurile cioplite ale civilizației și culturii, și veți sta sfărâmați la pământul la care v-ați închinat în materialism. O, poporul meu creștin, fiu al...
32,00 RON
OMUL - FIINŢĂ NECUNOSCUTĂ. ALEXIS CARREL. EXEGEZĂ-SCRIERI 10 Parinti duhovnicesti
Omul este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; şi chiar Dumnezeu la plinirea vremii S-a întrupat om; iar înălţându-Se, proslavit de-a dreapta Slavei, Se revelează supranatural, ne grăieşte teofanic în...
21,00 RON
LOGICA. VOLUMUL 1. Scrieri 29 Parinti duhovnicesti
„Voi încă îndrăzniți să negați chiar pe Hristos, cer, viață veșnică și suflet, făcând confuzii terminologice și servind la mistificarea conștiinței, științei și logicii, ca și bogații. Vi se pare că...
32,00 RON
LOGICA. VOLUMUL 2. Scrieri 30 Parinti duhovnicesti
„Voi înșivă ne siliți să facem caz de dogmă, de teologie și de religie și astfel să pregătim Calea Domnului Dumnezeu și drepte să facem cărările înainte de Înfricoșata Judecată. Vă strigăm în modul...
32,00 RON
TEOFANIA - SCRIERI 14 Parinti duhovnicesti
Ieroschimona Nil Dorobantu - Scrieri 14 - Teofania
14,00 RON
TÂLCUIRI LA ACATISTE - SCRIERI 27 Parinti duhovnicesti
„Azi pare că-I izgonit Hristos și adevărul, de vreme ce domnește minciuna. Însă dacă iarna e totul înghețat și uscat, asta nu înseamnă că nu va veni o primăvară a mântuirii. Dar Hristos e în veci...
18,00 RON
RUGĂCIUNI ÎN PRIGOANĂ -SCRIERI 15 Parinti duhovnicesti
Prezentarea cărții A început din nou prigoana, pâra, ura. Dar Tu Iisuse, vino. Slavă Ţie, Iisuse pentru toate. Te iubesc veşnic, Iisuse, slavă Ţie. Lucrează Tu, că noi nu mai putem nimic. E...
18,00 RON
PETRU DE LA MAGLAVIT. TEOFANIE - SCRIERI 4 Parinti duhovnicesti
Ediția a doua revizuită ,,Dacă Hristos I S-a revelat lui Petru, ați pus pe toți să se îndoiască până și pe el însuși; ați cercetat și ați hulit, v-ați osândit și v-ați rănit, iar după ce v-ați...
14,00 RON
TÂLCUIRI LA MOLITFELNIC -SCRIERI 28 Parinti duhovnicesti
„ « Ubi episcopus, ibi Ecclesia» . Iar prin episcop se sfințesc toate cele șapte Sfinte Taine și se zidesc altare ortodoxe creștine. Dacă ierodiaconul e hirotonit ca și preotul de către episcop, apoi...
32,00 RON
TEOFANIILE DIN PATERIC - SCRIERI 6 Parinti duhovnicesti
După care criteriu, dogmă, scriptură, tradiţie sau descoperire, canoniţi voi cu zecile de ani, când Dumnezeu primeşte şi un ceas al pocăinţei? Cum lipsiţi pe om de sfanta împărtăşire, sub motiv că îl...
30,00 RON
APOLOGETICA. VOL. 1 - SCRIERI17 Parinti duhovnicesti
"Ştiu că ironizaţi şi scrâşniţi contra noastră, dar noi, creştinii ortodocşi prigoniţi, tot vă iubim şi nu încetăm de a scrie apologetică creştină, sinceri şi cu fapte concrete, bazate pe realitatea...
44,00 RON