„Și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău!”


Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este închinată aflării Crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru creștini, ea reprezintă semnul dragostei lui Dumnezeu față de omenire. Hristos Însuși ne spune că „nu e iubire mai mare decât să-şi pună cineva viața pentru aproapele său” (In 15,13).  În ziua Înălțării Sfintei Cruci retrăim evenimentele din Vinerea Mare, moment esențial pentru mântuire neamului omenesc.

Biserica Ortodoxă sărbătorește în fiecare an la data de 14 septembrie Înălțarea Sfintei Cruci, în amintirea evenimentului care a avut loc la Ierusalim în sec. IV, atunci când Sfântul Ierarh Macarie a înălțat în fața creștinilor adunați Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos și care a fost descoperită de Sfânta Împărăteasă Elena.

Totodată, în Biserica Ortodoxă ziua de 14 septembrie este de zi post, pentru că ea ne aduce aminte de Patimile și Moartea Mântuitorului. Toate lecturile biblice rânduite pentru această zi ne reamintesc de Sfânta și Marea Vineri, de acea Jertfă pe care a adus-o pe Cruce Mântuitorul.

Crucea reprezintă semnul iubirii nemărginite a lui Dumnezeu față de oameni. Părintele Dumitru Staniloae spune că este nefiresc să vorbim de Cruce, despărțind-o de Hristos, sau de Hristos despărțit de Cruce: «Când văd Crucea, creștinii se gândesc în mod firesc la Hristos Cel răstignit pe ea. Închinarea ce o fac, este o închinare adresată lui Hristos, pe care-L văd cu cugetul lor răstignit pe Cruce. Astfel, când credincioșii ortodocși își fac semnul crucii, odată cu chemarea în amintire a faptei răstignirii lui Hristos, își exprimă recunoștința față de Hristos Cel răstignit pentru ei pe Cruce și-L roagă să vină la ei în această calitate a Lui și Să se întipărească în ei cu puterea Crucii Lui cu care a învins moartea. Făcându-și semnul Crucii, creștinul își întărește nu numai nădejdea Învierii, ci își însușește și un program de viață curată și de sine dăruitoare, asemănătoare celei a lui Hristos, din puterea arătată de El în primirea morții. Hristos vine cu puterea Lui la cei ce nu se rușinează de Crucea Lui»
Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci ne oferă un prilej de a medita la prețul cu care am fost răscumpărați, dar și să vedem în cinstirea Sfintei Cruci mărirea pe care trebuie să o aducem Celui ce S-a jertfit pentru noi, răstignindu-Se pe ea, Mântuitorul Hristos.

Astfel, prin cinstirea Sfintei Cruci Îl cinstim pe Mântuitorul Hristos şi retrăim Jertfa Sa mântuitoare din Sfânta şi Marea Vineri. Taina Crucii ni se descoperă dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Deși oamenii, după cădere, s-au îndepărtat de Dumnezeu, El iese în întâmpinarea noastră, El preferă să ne iubească până la sacrificiul suprem, întrucât El a iubit lumea atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).

Fiecare dintre noi trebuie să regăsim sensul profund al Crucii, ca semn al dragostei și jertfei. Crucea este cel mai sfânt simbol al creștinilor, pentru că a fost sfințită de sângele Mântuitorului, vărsat pentru mântuirea noastră. Lucru pe care-l mărturisește și Sfântul Apostol Pavel: „Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1, 18).

Comentarii