Să le lăsăm pe toate în grija Domnului!

Trebuie să te liniștești! Nu mai lua peste măsură asupra ta grijile lumii acesteia, ci păzește-ți pacea și viețuiește cu Dumnezeu! Să le lăsăm pe toate în grija Domnului. Cel mai însemnat lucru este, cred, paza păcii inimii. Să nu vă tulburați cu nici un chip.

În inimă trebuie să domnească pacea, liniștea, tăcerea, liniștirea. Vălmășagul gândurilor este starea duhurilor căzute (dracii, duhurile care au căzut de la Dumnezeu). Mintea noastră, așadar, se cere să fie adunată, unită, atentă. Numai în mintea unită se poate sălășlui Dumnezeu Cel Unul.

- Starețul Tadei

Comentarii